Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2015

sablemarguerite
- Dziękuję Panu za wszystko. Zwłaszcza za zaufanie, jakim mnie pan obdarzył.  - Za to się nie dziękuje. Tego się nie zawodzi.
— A. Libera
Reposted frommgkmghm mgkmghm
sablemarguerite
Moje serce usłyszało, co mówiło jego serce i poczuło się szczęśliwe.
— Paulo Coelho
Reposted fromchangecolour changecolour
3281 25f8

micaxiii:

deductionfreak:

hazelguay:

The most valuable chart…

image

yes thanks for colouring it I had a hard time reading that

December 30 2014

sablemarguerite
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
sablemarguerite
9160 1a18 500
"A potem mnie pierwszy raz czułością swoją oszołomił i dbać o mnie zaczął.I się o mnie troszczyć.I moimi zmartwieniami się zamartwiać.I moim śmiechem się śmiać.I moim smutkiem smucić.I moimi lękami bać.I moimi pragnieniami pragnąc".

Janusz Leon Wiśniewski
foto by Larry Fink
Reposted fromtez tez
sablemarguerite
Wol­ność po­lega na tym, aby śmiało roz­patry­wać każdą sy­tuację w jaką wpa­kuje nas życie i brać na siebie wszelką wy­nikłą stąd odpowiedzialność. 
— Jean-Paul Sartre
Reposted fromnatelle natelle

December 29 2014

2652 d5fc 500

bespokeredmayne:

For Throwback Thursday, the cutest little Eddie Redmayne ever, modeling while a student at Cambridge University.

sablemarguerite
2522 ed6c 500
Reposted fromstorczyk storczyk
sablemarguerite
3351 984b 500
If i stay
Reposted frombealobster bealobster
sablemarguerite
3549 ce21
Reposted fromosaki osaki

December 18 2014

2738 1398 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
sablemarguerite
3362 9317
Reposted fromtereska tereska

November 25 2014

sablemarguerite
Reposted frompattex pattex
sablemarguerite
0240 6e06
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia
0356 043b

thedailyvictorian:

havemanymonkeys:

I am the fanciest young lord in all of fancy-town. All that I see is my domain.

This speaks to me of my kind of Halloween.

Reposted fromfelgs felgs
sablemarguerite
0832 ec8b
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia
sablemarguerite
Zobaczysz, jeszcze Ci dziś przejdę przez myśl.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13

November 24 2014

sablemarguerite
2997 3240
Reposted fromAntalai Antalai
sablemarguerite
- Mamo, dlaczego jesteś z tatą?  - A kto by słoiki odkręcał? 
Reposted fromzakurzonateczka zakurzonateczka

November 21 2014

sablemarguerite
Reposted fromoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl